İdare ve Vergi Hukuku

A&G HUKUK BÜROSU; idare ile yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda; idarenin hukuka aykırı iş ve işlemleri için açılacak iptal ve zararın giderilmesine yönelik davalar ve vergi hukukuna ilişkin yaşanan uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

İdare mahkemelerinde görülecek davalarda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerince yargılama işlemleri devam ettirilmektedir. İdari yargılama Usulü’nün diğer dava türlerine göre kendine özgü hak düşürücü süreleri ve usulleri mevcuttur. Bu nedenle idare mahkemelerinde görülecek davalarınız için avukat desteği almanızı öneririz.