İcra ve İflas Hukuku

A&G HUKUK BÜROSU; icra iflas hukuku çerçevesinde yer alan ve günümüzde sıkça başvurulan ilamsız takipler, ilamlı takipler, kiralananın tahliyesi takipleri ve kambiyo takipleri başta olmak üzere icra iflas hukuku alanında yer alan tüm iş ve davalarda hizmet vermektedir.

Bilindiği üzere icra iflas hukuku ilk andan son ana kadar yüksek oranda dikkat, özen ve fazlaca teknik bilgi ve donanım gerektiren bir alandır. Alacağın tahsili için etkili bir yol olan icra hukukunda yapılacak işlemlerin avukat aracılığı ile takip edilmesi tavsiye edilmektedir. Bunun nedeni; 2128 Sayılı İCRA VE İFLAS KANUNU’nda işlemler için belirtilen sürelerin çeşitlilik arz etmesi ve bu sürelerin genellikle çok kısa olmasıdır. Kanunda yer alan süreler ve usuller uygulanmadığı takdirde hak kayıpları yaşanmaktadır. A&G HUKUK BÜROSU’nda tüm hukuki ve teknik işlemler süresinde yapılmakta ve özveriyle takip edilmektedir.

ALACAĞIMI NASIL TAHSİL EDEBİLİRİM?

Herhangi birinden/birilerinden veya şirketten/şirketlerden alacaklı olduğunuzu düşünüyorsanız A&G HUKUK BÜROSU ile iletişime geçebilirsiniz. Avukatlarımız alacağınızın tahsili için hangi takip türü ile takibe başlanacağı, hangi işlemlerin yapılacağı konusunda sizleri aydınlatacak, yapılan işlemler sonrası dosyanın son durumu ile ilgili sizleri bilgilendirecektir.

TARAFIMA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ NE YAPMALIYIM?

Tarafınız borçlu gösterilerek bir icra takibi başlatılmış ve icra dairesi tarafından gönderilen ödeme emri size ulaşmışsa;  zaman kaybetmeden A&G HUKUK BÜROSU avukatları ile iletişime geçiniz. Zira kanunda yer alan süreler çok kısa olduğundan hak kaybına uğrama durumunuz bulunmaktadır. Avukatlarımız borca itiraz edilip edilemeyeceği, itiraz edilir ise sizi nelerin beklediği, hangi işlemlerin yapılması gerektiği ve hangi davaların açılabileceği, hususlarında sizi bilgilendirecektir.

KOCAELİ’DE İCRA TAKİBİ

Kocaeli merkezli kurulmuş olan ofisimizde, Türkiye’nin her yerinden İcra İflas Hukuku’na ilişkin iş ve işlemleri kabul etmekle birlikte çoğunlukla Kocaeli’de icra takibi işlemlerini takip etmekteyiz. Çünkü icra dairelerinde işlemler çoğunlukla sistemden talebin gönderilmesiyle bitmemekte, asıl işlem taleple birlikte başlamaktadır. Bu noktada önemli olan ilgili talebin olabildiğince hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Hatta belki de bundan dolayıdır ki halk ağzında İcra Avukatı gibi bir tabir oluşmuştur. Bu doğrultuda ofisimizin merkezi Kocaeli olduğundan Kocaeli’de icra takibi konusunda daha hızlı ve net sonuçlar almaktayız. Özellikle Kocaeli’de bulunan icra işleriniz için avukatlarımızla iletişime geçebilirsiniz.