Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

A&G HUKUK BÜROSU; son zamanlarda uygulamada çokça yer bulan ve her gün yeni gelişmelerin yaşandığı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında oluşan hukuki uyuşmazlıklarda hizmet vermekte, danışmanlık sağlamakta ve talep eden şirketlere aydınlatma metni hazırlamaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24/03/2016 tarihi itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir döneme girilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve tarafı olduğumuz birçok uluslararası sözleşmede yer alan kişisel verilerin korunması konusu ülkemizde de anılan kanunla yürürlülük alanı bulmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel ve aile hayatına saygı başlıklı 8. Maddesi kapsamında koruma altına alınan ve ihlalleri ilgili madde çerçevesinde değerlendiren yüksek mahkeme kişisel verilerin ihlali konusunda çok hassas davranmaktadır. Kişisel verilerin korunmasının amacı; bireyin sahip olduğu verilerin, kişinin hak ve özgürlüklerin ihlalini oluşturacak bir biçimde saklanmasını, işlenmesini veya aktarılmasını engellemektir. Ayrıca kişisel verilerin ihlali Türk Ceza Kanunu Madde 135 çerçevesinde suç oluşturmaktadır. Kişisel verileri işleyenlerin aleni olması için kişisel verileri işleyenler, veri işleyen siciline kaydolmaktadır. Kişisel Verilerin İhlal edildiğini düşünen herkes Kişisel Verileri Koruma Daire Başkanlığı nezdinde kurulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikayetlerini iletebileceklerdir. Kurum ayrıca ihlal tespit ettiğinde kendiliğinden de harekete geçebilecektir.

 

AYDINLATMA METNİ NEDİR?

Aydınlatma metni zorunluluğu, kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde, kanunun  veri işleyenlere, verileri işlerken nelere dikkat edileceği, hangi verilerin işleneceği, verileri saklama şekli, verilerin yok edilmesi ve benzeri konulara açıklık getirilmesini beklemesinden kaynaklanmaktadır.  Aksi takdirde yani belirtilen hususlarda sınırların tam ve açık bir şekilde belirlenmemiş olması durumunda veri işleyen, kişisel verilerin ihlaline ilişkin bir uyuşmazlıkta, verileri nasıl işlediği veya sakladığı gibi hususları ispatlayamayacaktır. Ayrıca verilerin işlenmesine, saklanmasına ve yok edilmesine ilişkin aydınlatma metinleri, verileri işlenecek olan kişi tarafından açıkça onaylanmalıdır. Aksi takdirde veriler kanun ve yönetmelikle belirlenen usule uygun olarak işlenmiş olmayacaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, KVKK, TCK, ve birçok uluslararası sözleşmede düzenlenmiş olan ve ihlal durumunda ağır yaptırımları bulunan bu konuda hata yapılmaması ve her şeyin usulüne uygun bir şekilde işlenebilmesi için aydınlatma metni düzenlenmesi konusunda avukatlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.