Tüketici Hukuku

A&G HUKUK BÜROSU; 6502 saytılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde oluşan uyuşmazlıklarda, tüketici hakem heyetine başvuru, arabuluculuk, alacak davası, ayıplı malın iadesi davası başta olmak üzere anılan kanun kapsamındaki tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Özellikle son dönemde internet alışverişinin de artmasıyla birlikte, ürünü görmeden veya sadece fotoğrafını görerek alışverişler yapılmaktadır. Bu durum da alıcı ile satıcı arasında her geçen gün daha fazla uyuşmazlık yaşanmasına neden olmaktadır. Yalnızca internet alışverişi değil normal bir alışverişte dahi ürünlerde sonradan ortaya çıkan ayıplar veya alışverişe ilişkin uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Kanunumuzda tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişidir. Yani hazır bir malı veya hizmeti satın alarak onu günlük yaşamında kullanan veya tüketen kişidir. Tüketiciyi bu kapsamda düşündüğümüzde çıkan uyuşmazlıklarda öncelikle her sene uyuşmazlık değerine bakarak, belirlenen değerin altında ise TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE başvurmak zorunludur. Uyuşmazlık belirlenen değerin üzerinde ise zorunlu arabuluculuk sonrası dava yoluna gidilebilecektir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde bir uyuşmazlıkta, para ile ölçülebilen bir zarar var ise bu zararın tazmini veya aynı ile değişimi için öncelikle her sene belirlenen değerin altında ise TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE başvurulması gerekmektedir. Tüketicinin yerleşim yeri yetkili olacağından, tüketici kendi adresine en yakın kaymakamlık veya valilik çevresinde kurulmuş ilçe hakem heyeti veya il hakem heyetine başvurulabilecektir.  Hangi tüketici hakem heyetinin yetkili olduğunun belirlenmesi, uyuşmazlık değerinin belirlenmesi ve konuya ilişkin dilekçenin hazırlanabilmesi için sürecin bir avukat aracılığı ile takip edilmesi tavsiye edilir.