Boşanma Avukatı

A&G HUKUK BÜROSU; 4721 sayılı Medeni Kanun hükümlerinde düzenlenmiş olan aile hukuku alanında sıklıkla karşılaşılan boşanma, babalık davası, nafaka, mal rejimi davaları, evlat edinme, tanıma tenfiz gibi davalar başta olmak üzere tüm uyuşmazlıklarda hizmet vermektedir.

Özellikle boşanma ve nafaka davaları hukukumuzda sıklıkla görülen dava türleridir. Bu davalar Hukuk Muhakemeleri Kanunu usullerine göre işlediği için özellikle sürelere çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira hak kaybına neden olabilecektir. Bu nedenle bu alandaki davaların kesinlikle bir avukat aracılığı ile takip edilmesi gerekir.

BOŞANMAK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM?

Boşanmanın şartları Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu çerçevede boşanma incelendiğinde özel boşanma sebepleri (zina, hayata kast ve pek kötü muamele, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı) ve genel boşanma sebebi (evlilik birliğinin temelden sarsılması) olarak ikiye ayrıldığı görülmektedir. Özel boşanma sebeplerinden birisine başvurulacak ise kanunda sayılan ve Yargıtay yerleşik içtihatlarınca uygulama alanı bulan şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Genel boşanma sebebi ise her olay için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Zira olaylar bazı  aile yapıları için önemsizken bazıları için çok önemli bir noktada yer alabilecektir. Dolayısıyla eğer ki boşanmak istiyorsanız, hangi boşanma türüne girdiğini tespit ederek bunun üzerinden hazırlanacak bir dilekçe ile Aile Mahkemelerinde dava açılabilecektir. Ancak hem boşanma sebebini belirlemek hem dava dilekçesinde yer alacak hususları bilmek, yetkili yeri tespit etmek kolay olmayacağından kesinlikle bir avukat desteği almanızı öneririz.

ANLAŞMALI BOŞANMA İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Eşler boşanma konusunda anlaşmışlar ise aşağıda sayılan şartlar da tamamlanmışsa Aile Mahkemesinden usule uygun beyanlar ve anlaşma protokolü ile boşanmaya karar verilmesi için başvurulabilecektir. Genellikle herhangi bir usulü eksiklik yoksa tek celsede bitecek, hızlı bir yoldur. Ancak anlaşma protokolü ve duruşmadaki beyanlar için bir avukat aracılığı ile süreci takip etmek sağlıklı olacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI:

–Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır,

–Eşler boşanmak için birlikte başvurmalı veya bir eş diğerinin açtığı boşanma davasını kabul etmelidir,

–Hakim önünde bizzat boşanmaya ilişkin beyan verilmelidir,

–Taraflar boşanmanın mali sonuçları,  varsa çocukların durumu hakkında anlaşmış olmalı ve hakim bu düzenlemeyi uygun görmelidir.